Skip links

Devino influencer pentru generații întregi!

Construiește viitorul! Înscrie-te la UTCB!

Pentru suport admitere:
+40 758 856 566/
+40 758 848 968

Devino influencer pentru generații întregi!

Construiește viitorul! Înscrie-te la UTCB!

Pentru suport admitere:
+40 758 856 566/
+40 758 848 968

Domeni de studii

Ciclul I (Licenţă) – 4 ani (240 ECTS)

2430 EURO/an

taxa de școlarizare

Ciclul II (Master) – 2 ani (120 ECTS)

2430 EURO/an

taxa de școlarizare

Ciclul III (Doctorat) – 3 ani

2610 EURO/an

taxa de școlarizare

Criterii de admitere

Înscrierea în învățământul academic din România pentru cetățenii din afara UE este condiționată de obținerea unei Scrisori de acceptare pentru studii de la Ministerul Educației din România. Pentru emiterea acestei scrisori, candidatul trebuie să trimită UTCB un dosar complet de admitere care să conțină documentele solicitate.

CALENDAR pentru obținerea Scrisorii de acceptare pentru studii:
• Depunerea cererii pentru licență, master și APLR: 16 mai – 30 septembrie 2022
• Depunerea cererii de doctorat: 16 mai – 15 iunie 2022.

Taxa pentru procesarea documentelor care urmează să fie trimise Ministerului Educației este de 75 EURO. Când efectuați plata, comisionul nu este inclus în plata pentru procesarea dosarului. Taxa de procesare a fișierelor este nerambursabilă!

Date referință:

Destinatar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
Cod IBAN: R076RNCB0073005630380005
Cod BIC sau SWIFT: RNCBROBUXXX

 • Formular de cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare pentru studiu în România, completat în toate câmpurile, cu fotografie color (trebuie completat cu majuscule);
 • Certificat de naștere – fotocopie sau traducere certificată la notar public, cu excepția cazului în care este în română, engleză sau franceză;
 • Document care atestă rezidența permanentă în străinătate – fotocopie și traducere certificată, cu excepția cazului în care este în română, engleză sau franceză;
 • Copie a primelor 2 pagini ale pașaportului, valabilă la cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii solicitat;
 • Diploma de absolvire a liceului sau echivalentul acesteia (dacă cererea este pentru diploma de licență) – copie certificată în limba originală și traducere certificată, la notar public (în română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis în una dintre aceste limbi ) – documentul urmează să fie autentificat de către autoritățile responsabile din țara emitentă;
 • Diplomă de licență sau echivalentul acesteia (numai pentru cererea de programe de masterat) – copie certificată în limba originală și traducere certificată, la notar public, cu excepția cazului în care este în română, engleză sau franceză – documentul trebuie să fie autentificat de autoritățile responsabile în țara emitentă;
 • Diplomă de master sau echivalentul acesteia (numai pentru cererea de doctorat) – copie certificată în limba originală și traducere certificată, la notar public, cu excepția cazului în care este în română, engleză sau franceză – documentul urmează să fie autentificat de autoritățile responsabile în țara emitentă;
 • Transcrieri academice referitoare la studiile anterioare – autentificate de autoritățile competente din țara emitentă – fotocopie și traducere certificată;
 • Certificat medical (în română, engleză sau franceză) care atestă faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau orice alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Chitanță care atestă plata taxei de procesare.
NOTĂ: Candidații pentru cilcul III vor încărca documentele în perioada 16.05 – 15.06.2022, pentru a obține la timp Scrisoarea de acceptare pentru a participa la examenele de cunoștințe specifice.

VISA

De îndată ce candidatul a primit Scrisoarea de acceptare de la Ministerul Educației, el/ea trebuie să contacteze cea mai apropiată autoritate română și să caute informații cu privire la cererea de viză de studiu.
Aceasta este o chestiune personală în care universitatea nu intervine.
În cazul în care cererea de viză include unele documente emise de universitate, candidatul trebuie să solicite în mod specific aceste documente.

Pentru a fi înscriși la Universitatea Tehnică de Construcții București, candidații trebuie să trimită în original:

 • documentele incluse în dosarul de înregistrare;
 • Scrisoarea de acceptare pentru studii;
 • pașaportul cu viză de studiu;
 • două fotografii 3/4.

Este obligatoriu ca candidații să prezinte documentele de studiu originale autentificate de autoritățile din țara emitentă după cum urmează și traducerea autentificată în limba română a documentelor de studiu originale:

 • Documentele de studiu originale care fac parte din Convenția de la Haga vor fi ștampilate de autoritățile competente din țara emitentă cu Apostila de la Haga.
 • Documentele originale de studiu care nu fac parte din Convenția de la Haga vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și de Ambasada / Consulatul României în țara emitentă.

LISTA ȚĂRILOR PENTRU CARE SE CERĂ AUTENTIFICAREA DOCUMENTELOR DE STUDIU

NOTĂ IMPORTANTĂ:
Dacă numele și prenumele candidatului la diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele și prenumele care figurează pe certificatul său de naștere, candidatul este obligat să depună la dosar o notă explicativă notarială. Toate documentele de studiu trebuie traduse în limba română și certificate de un notar român.

Termenul limită pentru înscrieri la Universitatea Tehnică de Construcții București este:
• pentru anul românesc pregătitor: urmează să fie anunțat
• pentru specializări inginerești: urmează să fie anunțat

Biroul Relaţii Internaționale oferă asistenţă şi consultanţă atât pentru obţinerea Adeverinței de echivalare, a Scrisorii de acceptare la studii, precum şi pentru formalităţile de înscriere şi a informațiilor pentru cazarea în incinta campusului UTCB.

 
This website uses cookies to improve your web experience.
Licență
Master
Doctorat
Colegiu Tehnic