Skip links

PREGĂTEȘTE-TE PENTRU LUMEA REALĂ

De la teorie la practică, transformăm cunoștințele în abilități.

Completează formularul ca să fii primul care află când începe procesul de admitere.

Preînscrie-te

  Despre UTCB

  Clădim Educație

  Universitatea Tehnică de Construcții București este o instituție de învățământ superior cu o tradiție îndelungată și cu un prestigiu incontestabil clădit cu trudă și migală de către înaintașii noștri vizionari.

  Număr de locuri disponibile la studii universitare de master - Sesiunea iulie 2024

  505
  locuri la buget
  590
  locuri cu taxă

  Află ce facultate ți se potrivește

  Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

  174
  locuri la buget
  126
  locuri cu taxă

  Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

  62
  locuri la buget
  108
  locuri cu taxă

  Facultatea de
  Hidrotehnică

  51
  locuri la buget
  59
  locuri cu taxă

  Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

  40
  locuri la buget
  50
  locuri cu taxă

  Facultatea de
  Geodezie

  20
  locuri la buget
  40
  locuri cu taxă

  Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții

  31
  locuri la buget
  44
  locuri cu taxă

  Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  27*
  locuri la buget
  123
  locuri cu taxă

  *pentru programele de studii de inginerie structurală în limbi străine sunt 10 locuri finanțate de la buget și 90 locuri cu taxă
  *pentru programul de studii: Traducere și interpretare specializată sunt 17 locuri finanțate de la buget și 33 locuri cu taxă

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

  100
  locuri la buget
  40
  locuri cu taxă

  Calendar de admitere

  Înscrieri:

  1 iulie, ora 09.00 - 15 Iulie, ora 12.00

  Examen competențe lingvistice:

  16 iulie 12.00

  Concurs de admitere:

  16 iulie 14.00 – 17 iulie 15.00

  Afișare liste provizorii de candidați admiși

  17 iulie ora 18.00

  Depunere contestații:

  17 iulie ora 18.00 – 18 iulie ora 12.00

  Rezolvare contestații:

  18 iulie ora 12.00 – 18 iulie ora 18.00

  Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva confirmării locului

  19 iulie ora 18.00

  Perioadă de depunere diplomă licență în original:

  20 – 24 între orele 09.00 – 15.00

  Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

  24 iulie ora 18.00

  Depunere contestații:

  24 iulie ora 18.00 – 25 iulie ora 12.00

  Rezolvare contestații:

  25 iulie ora 12.00 – 25 iulie ora 18.00

  Afișare liste candidați admiși:

  26 iulie ora 16.00

  Înscrieri și depunere a diplomelor de licență în original

  10 iunie ora 09.00 – 24 iunie ora 15.00​

  Concurs de admitere și candidați admiși

  25 iunie

  Afișare liste provizorii de candidați admiși

  25 iunie ora 18.00

  Depunere contestații:

  25 iunie ora 18.00 – 21.00

  Rezolvare contestații:

  25 iunie ora 21.00 –26 iulie ora 16.00

  Afișare liste candidați admiși sub rezerva confirmării locului

  26 iunie ora 18.00

  Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

  27  iunie  ora 18.00​

  Depunere contestații:

  27  iunie ora 18.00 – ora 21.00

  Rezolvare contestații:

  27 iunie ora 21.00 – 28 iunie ora 14.00

  Afișare liste candidați admiși:

  28 iunie ora 18.00

  Criterii de admitere

  Alege media care știi că te avantajează în fața altor candidați!

  Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,3), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,3). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Pentru domeniul Științele educației media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,4), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,2)

  Interviul vocațional se va referi la:

  • Studiile și activitatea anterioară a candidatului
  • Argumentarea alegerii programului de studiu
  • Planul personal de educație și pregătire profesională
  • Planul de dezvoltare a carierei

  În cazul programului de studii universitare de Masterat de Traducere și Interpretare Specializată, din domeniul filologie vor fi susținute o probă orală și un interviu în fața comisiei de concurs compusă din minim doi membri. Proba orală constă din două părți:

  • proba orală la limba B (engleză): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu caracter general (neliterar) și interviu;
  • proba orală la limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la înscriere a candidatului): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu caracter general (neliterar) și interviu.

  Pentru domeniul Științele educației - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

  Eseul motivațional se va referi la:

  • o scurtă prezentare profesională a candidatului;
  • argumentarea alegerii programului de studiu;
  • așteptările pe care le are candidatul la finalizarea programului de studiu;
  • planul de dezvoltare a carierei in viitor.

  Notarea probei orale se face de către fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10. Nota la fiecare probă se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

  * Probele se susțin online, link-urile de acces se găsesc pe acest site, site-ul facultăților și candidații vor primit și un email cu acestea.
  Detalii despre metodologia de admitere găsiți aici.

  Proba de interviu - 100% online

  Program de studii:       Inginerie Structurală (IS)

  Comisia 1:

  conf. univ. dr .ing. Cristian Arion– președinte

  ș.l. univ. dr. ing.  Dragoș Voiculescu

  ș.l. univ. dr. ing.  Eugen Lozincă

  Link Microsoft Teams:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCKARcZWS8Y3F_q0gO4Ic817dBSGZefSQBAQV5ZLg_A01%40thread.tacv2/1692781912247?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

   

  Program de studii:       Dezvoltare Urbană și Regională (DUR)

  Comisia 2:

  conf. univ. dr. ing. Florian Gaman- președinte

  ș.l. univ. dr. ing. Monica Briciu 

  ș.l. univ. dr. ing.  Mihaela Aldea

  Link Microsoft Teams:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUPsGU8jjtsAUawFexR4qWvPIq5PmXHSjH-FXqbiP1wo1%40thread.tacv2/1692781976874?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

   


  Program de studii:       Tehnologia și Managementul Lucrărilor de Construcții (TMLC)

  Comisia 3:

  conf. univ.dr.ing. Constantin Budan - președinte

  ș.l. univ. dr. ing.  Iulian Spătărelu

  ș.l. univ. dr. ing.  Mihai Niste

  Link Microsoft Teams:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aW7jYdwmwGTEMYmafHEXS0wUaFiN496r2JCaQ6mW_OZs1%40thread.tacv2/1692781862440?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

   

  Program de studii:       Managementul Proiectelor în Construcții (MPC)

  Comisia 4:

  conf. univ. dr. ing. Mădălina Stoian - președinte

  ș.l. univ. dr. ing.  Raluca Grasu

  ș.l. univ. dr. ing.  Ana Maria Ganea

  Link Microsoft Teams:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azGhUn7CmX3H5uUWBVpxdfgMviPo-vtqxqTCT7VQBmKg1%40thread.tacv2/1692781683427?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

   

  Program de studii:       Reprezentare Digitală și Managementul Informațiilor în Construcții  (BIM)

  Comisia 5:

  conf. univ. dr. mat. Ion Mierluș-Mazilu - președinte

  ș.l. univ. dr. ing. Mădălin Iliescu - președinte

  ș.l. univ. dr. ing.  Daniel Bîtcă

  Link Microsoft Teams:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEEHrTMT5sr5Ay8q93AMyB38fC3Z16jL6irIMqvzVue81%40thread.tacv2/1692781628624?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

  Pentru Facultatea de Hidrotehnica interviul vocational va avea loc pe data de 11 septembrie la ora 14, pentru ambele specializari (Inginerie geotehnica si Inginerie hidraulica si protectia mediului).

  Pentru conectare la interviul vocational link-urile sunt:

  Program : 11 septembrie, ora 15

  • Tehnologii performante pentru protecția mediului urban (TPPMU)

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY5M2U1MTAtNDg2Zi00ZjZjLWJjMzAtMWM4ZDRiZjAzY2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

  • Energie, confort și dezvoltare durabilă (ECDD)

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY5M2U1MTAtNDg2Zi00ZjZjLWJjMzAtMWM4ZDRiZjAzY2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

  • Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri (EEIC)

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBkNTMyNmQtZmQxNS00OTAzLThiMGEtZjg3ZjFmNDlmZDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

  • Efficacité Energétique des Installations Techniques du Bâtiment (EEITB) 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBkNTMyNmQtZmQxNS00OTAzLThiMGEtZjg3ZjFmNDlmZDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

  • Sisteme cu surse regenerabile integrate în clădiri (SSRIC)

   

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBkNTMyNmQtZmQxNS00OTAzLThiMGEtZjg3ZjFmNDlmZDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

  • Ingineria sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică în clădiri (ISSISFC)

   

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIxMDc4MDgtMTUyZS00YzdkLWJiNjMtZjlhOTI3MWFjMWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

  Radu Panaitescu is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Interviu master

  Time: Sep 11, 2023 04:00 PM Athens

  Join Zoom Meeting

  https://us04web.zoom.us/j/77050438879?pwd=kquEUkVpNHHmxGLcr1jXGu4gDqbPS3.1

  Meeting ID: 770 5043 8879

  Passcode: 2ZJmX2

  Examen de admitere – PROGRAM DE STUDII Planificare Spațială și GIS pentru Dezvoltare Durabilă - PSGISDD

  Proba interviului vocațional se susține prin intermediul platformei digitale Microsoft Teams, pusă la dispoziție de Universitatea Tehnică de Construcții București, prin comunicare în timp real, în ambele sensuri. Candidații se vor asigura că dispun de mijloace de interacțiune audio și video, funcționale. Se recomandă conectarea la proba interviului, cu 10 minute înaintea orei de începere.

  Sesiunea septembrie 2023

  11 septembrie 2023, orele 14.00

  Comisia de admitere:

  • prof.univ.dr.ing. Ana-Cornelia Badea – președinte
  • conf.univ.dr.ing. Aurel Negrilă
  • ș.l.univ.dr.ing. Doina Vasilca

  Link Microsoft Teams:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1qYhG3nYiEVIzZi-Uvx58IOeI6ahKjxq-KStjyYJHiw1%40thread.tacv2/1689303006724?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%2275e09c28-68d2-44dc-9cfc-776d153a0ff7%22%7d

  This website uses cookies to improve your web experience.
  Licență
  Master
  Doctorat
  Colegiu Tehnic