Admitere Master

Încă un pas și poți începe și tu să schimbi regulile jocului

Bucură-te de vară! Ne întâlnim la sesiunea de înscrieri din septembrie. Până atunci, pune pagina la favorite, pentru a afla informații actualizate.

Admitere UTCB
144
locuri la buget
358
locuri la taxă

Calendar admitere septembrie
Listele candidaților declarați eligibili la buget și admiși la taxă (actualizare 16 sept 19.15)
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
Facultatea de Hidrotehnică
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
Facultatea de Geodezie
Facultatea de Utilaj Tehnologic
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Românii de pretutindeni

domeniile: Științe Inginerești și Filologie

 • 14-15 septembrie 2020 admitere
 • 16 septembrie 2020 – test de competență lingvistică
 • 16 septembrie 2020 – afișare rezultate
 • 17-18 septemebrie 2020 – aducerea documentelor în original (cu excepția absolvenților UTCB care nu și le-au ridicat de la facultăți) la sediul facultății unde ai prima opțiune (interval orar 10.00 -14.00) sau trimitere acestora doar prin serviciul de transport documente de la FAN Courier care este gratuit pentru toți candidații. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți diploma de bacalaureat la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124 către Rector UTCB, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București și să specifici că plata se face la destinatar.
 • 21 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor finale

domeniul: Științe ale Educației

 • 7 – 11 septembrie 2020 admitere
 • 16-17 septembrie 2020 interviu/test
 • 17 septembrie 2020 – afișare rezultate

Absolvenții studiilor de licență din cadrul facultăților UTCB din anul universitar 2019-2020, încarcă la secțiunea documnete în locul diplomei de bacalaureat adeverința care se regăsește pe platformă, iar la diploma de licență se poate încărcat adeverința care se primește pe email în urma unei cereri formulată către secretariatul fiecărei facultăți.

Pentru informații legate de admitere puteți apela +40728066400 în fiecare zi până la ora 18.00.

Listele candidaților declarați admiși (actualizare 31 iul, 15:16)
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
Facultatea de Hidrotehnică
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
Facultatea de Geodezie
Facultatea de Utilaj Tehnologic
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Românii de pretutindeni
Românii de pretutindeni
Lista candidaților admiși
Află ce specializare ți se potrivește
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
Locuri
buget
Locuri
taxă
38 80
 • Inginerie structurală
 • Ingineria clădirilor
 • Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice 
 • Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii
 • Dezvoltarea urbană şi regională
 • Managementul proiectelor în construcţii
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
Locuri
buget
Locuri
taxă
35 39
 • Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri
 • Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri (Franceză)
 • Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban
 • Energie, confort şi dezvoltare durabilă
 • Ingineria sistemelor de Securitate la incendiu și de securitate fizică în clădiri
Facultatea de Hidrotehnică
Locuri
buget
Locuri
taxă
32 47
 • Inginerie geotehnică
 • Inginerie hidraulică
 • Inginerie hidraulică și protecția mediului
 • Dezvoltare durabilă
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
Locuri
buget
Locuri
taxă
12 25
 • Poduri şi tuneluri
 • Ingineria infrastructurii transporturilor
 • Infrastructuri durabile de transport
Facultatea de Geodezie
Locuri
buget
Locuri
taxă
0 45
 • Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă
 • Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliară
 • Geomatică
Facultatea de Utilaj Tehnologic
Locuri
buget
Locuri
taxă
21 30
 • Sisteme mecanice avansate
 • Echipamente pentru dezafectarea/ demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor
 • Managementul și gestionarea situațiilor de urgență
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Locuri
buget
Locuri
taxă
6 60
 • Inginerie structurală (Engleză)
 • Inginerie structurală (Franceză)
 • Ingineria și știința mediului acvatic (Engleză)
 • Traducere și interpretare specializată (doar locuri la taxă)
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Locuri
buget
Locuri
taxă
0 32
 • Management educaţional
 • Management si consiliere educaţională
 • Tehnologii didactice asistate de calculator 
 •  (interdisciplinar)

Vrei să afli mai multe despre toate specializările universității?

Broșură admitere studii de Master 2020

10 motive să alegi UTCB

1

UTCB – Universitate Europeană

UTCB face parte din Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor de coastă urbană (EU-CONEXUS), care este o instituție transnațională de învățământ superior și cercetare. EU-CONEXUS este unul din cele 17 proiecte de ”Universitate europeană” care au fost selectate de către Comisia Europeană din cele 54 de propuneri depuse pentru finanțare.

2

Salarii mari, taxe mici

Domeniile de studiu pe care le oferă UTCB sunt printre puținele care ajută la dezvoltarea României și fac parte dintr-un sector economic prioritar. Pe scurt, absolvenții UTCB vor avea de plătit taxe mai mici și vor beneficia de salarii mai mari.

3

Job garantat

UTCB îți garantează un loc de muncă încă din timpul facultății, dar și după absolvire.

4

Bursa e a ta!

Sunt cel puțin 10 tipuri de burse pe care UTCB le oferă. Trebuie doar să vezi ce criterii ți se potrivesc!

5

Cămin asigurat

Viața de cămin de așteaptă cu distracție și proiecte în grup. În plus, campusul se află la 2 minute de universitate și te va scuti de trezitul în zori.

6

Internship-uri de calitate

Poți face practică la cele mai mari companii din domeniu și să te transformi din intern în angajat.

7

Voluntariat

Asociaţia Studenţilor la Construcţii din Bucureşti se ocupă cu organizarea balurilor, evenimentelor și serilor de conferințe. Poți să te implicit ca voluntar și să îți șlefuiești și alte skill-uri.

8

Programe și aplicații free

În timpul facultății nu trebuie să riști să descarci programe piratate cu viruși ascunși. Îți oferim orice software și aplicații ai nevoie pentru proiecte precum licență Windows, pachet Microsoft Office, AutoCAD sau Allplan.

9

Proiecte de cercetare

Îți poți aprofunda cunoștințele cu suportul profesorilor prin proiecte de cercetare națională, dar și internațională. Nu te oprește nimic să descoperi o inovație!

10

Dezvoltare personală

Beneficiezi de cursuri de formare în domeniul dezvoltării personale prin intermediul parteneriatului cu Banca Mondială.

Cum se face admiterea?

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,3), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,3). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Proba orală se schimbă în:

 • Eseul vocațional pentru domeniul de științe inginerești
 • Scrisoarea de intenție și text tradus pentru domeniul de filologie
 • Fișa de autoevaluare a portofoliului professional și scrisoare de intenție pentru domeniul de științe ale educației

* documentele vor fi semnate, scanate, asumate prin semnătură și încărcate pe platforma de admitere odată cu documentele de înscriere

Eseul vocational

 • se va referi la:
  • Studiile și activitatea anterioară a candidatului
  • Argumentarea alegerii programului de studiu
  • Planul personal de educație și pregătire profesională
  • Planul de dezvoltare a carierei
 • va fi evaluat de Comisia de concurs după următoarele criterii:
  • Competențele tehnice dobândite prin prisma programelor de studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru programul de studii de master ales (C1)
  • Motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu domeniul programului de studiu ales (C2)
  • Corespondența între programul de studiu și planul de dezvoltare a carierei (C3)
 • va fi notat către fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10. Nota la fiecare criteriu de evaluare a eseului, se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
 • va avea o notă care se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la fiecare probă cu următoarele ponderi: proba C1 – 40%, proba C2 – 40%, proba C3 – 20%,

Scrisoarea de intenție și text tradus

 • Scrisoarea de intenție va fi elaborată de candidat, va conține motivația, obiectivele și așteptările candidatului și va conține 500-600 de cuvinte
 • Text unic de tradus conținând 150-200 de cuvinte, din diverse domenii specializate, în inteacțiune cu comisia de concurs prin intermediul platformei online de admitere. Secretarul comisiei de admitere va avea rolul de mediator între candidați și membrii comisiei.
 • Nota finală este media notelor de la cele două probe.

Fișa de autoevaluare a portofoliului profesional și scrisoare de intenție

 • fișa de autoevaluare a portofoliului profesional va fi afișată pe site-ul DPPD, dppd.utcb.ro înainte de sesiunea de amitere și pe platforma de admitere – P1
  • scrisoarea de intenție conține argumentarea alegerii programului de studiu – P2
  • Media candidaților pentru aceste două probe se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la fiecare probă cu următoarele ponderi: proba P1 – 80%, proba P2 – 20% și reprezintă 70% din media de admitere la programul de studii
  • Fișa de autoevaluare și scrisoarea de intenție vor fi asumate prin semnătură de către fiecare candidat și vor fi trimise on line odată cu înscrierea la concursul de admitere.
Documente necesare
Înscrierea va fi rapidă dacă ai documentele pregătite
1

Cartea de identitate sau buletinul

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

2

Certificatul de naștere

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

3

Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverință

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

4

Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la Diplomă)

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

#

Opțional

– Certificatul de căsătorie. Dacă este cazul. Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

– Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget sau taxă);

Taxa de înscriere este 100 lei și se achită online (card sau OP)

Plata se face la momentul înscrierii, cu excepția celor scutiți de plata acestei taxe.