Skip links

UNIVERSURI INFINITE,
O ALEGERE SIGURĂ!

Primul tău proiect ești chiar tu.

Lista candidaților admiși la studii universitare de licenta:

Despre UTCB

Clădim Educație

Universitatea Tehnică de Construcții București este o instituție de învățământ superior cu o tradiție îndelungată și cu un prestigiu incontestabil clădit cu trudă și migală de către înaintașii noștri vizionari.

Cazare în căminele UTCB anul universitar 2023-2024

Număr de locuri disponibile la studii universitare de licență - Sesiunea septembrie 2023

292*
locuri fără taxă

*din care 67 finanțate de la buget și 175 de granturi de studii acordate de UTCB

564
locuri cu taxă

Află ce facultate ți se potrivește

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

54*
locuri fără taxă
34
locuri cu taxă

*din care 29 locuri finanțate de la buget și 25 de granturi de studii acordate de UTCB

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

40*
locuri fără taxă
124
locuri cu taxă

*din care 15 locuri finanțate de la buget și 25 de granturi de studii acordate de UTCB

Facultatea de
Geodezie

26*
locuri fără taxă
95
locuri cu taxă

*din care 1 loc finanțat de la buget și 25 de granturi de studii acordate de UTCB

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

32*
locuri fără taxă
11
locuri cu taxă

*din care 7 locuri finanțate de la buget și 25 de granturi de studii acordate de UTCB

Facultatea de
Hidrotehnică

31*
locuri fără taxă
61**
locuri cu taxă

*pentru programul de studii: Automatică și informatică aplicată sunt 4 locuri finanțate de la buget
*pentru programele de studii Amenajări și construcții hidrotehnice și Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări sunt 2 locuri finanțate de la buget și 25 de granturi de studii acordate de UTCB
** locurile cu taxă NU sunt pentru specializarea Automatică și informatică aplicată

Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții

30*
locuri fără taxă
92
locuri cu taxă

*din care 5 locuri finanțate de la buget și 25 de granturi de studii acordate de UTCB

Facultatea de Inginerie în
Limbi Străine

29*
locuri fără taxă
147
locuri cu taxă

*pentru programele de studii de inginerie civilă în limbi străine sunt 2 locuri finanțate de la buget, 20 de granturi de studii acordate de UTCB și 98 locuri cu taxă
*pentru programul de studii: Traducere și interpretare (Engleză-Franceză/Germană, Spaniolă) sunt 2 locuri finanțate de la buget, 5 granturi de studii UTCB și locuri cu taxă

Doar câteva motive pentru care să alegi UTCB

Doar câteva motive pentru care sa alegi UTCB

Calendar de admitere

Înscrieri

21 august ora 09.00 - 06 septembrie ora 15.00

Examen competențe lingvistice

Doar de către cei care se înscriu la specializările: Inginerie civilă (Engleză, Franceză)

06 septembrie ora 10.00

Afișare liste provizorii de candidați eligibili

06 septembrie ora 18.00

Depunere contestații:

06 septembrie ora 18.00 – 07 septembrie ora 12.00

Rezolvare contestații:

07 septembrie ora 12.00 – 07 septembrie ora 21.00 

Afișare liste de candidați eligibili:

08 septembrie ora 18.00

Perioadă de depunere diplomă bacalaureat în original:

9 – 13 septembrie între orele 09.00 – 15.00

Afișare liste provizorii candidații admiși:

13 septembrie ora 18.00

Depunere contestații:

13 septembrie ora 18.00 – 14 septembrie ora 12.00

Rezolvare contestații:

14 septembrie ora 12.00 – 14 septembrie ora 21.00 

Afișare liste candidați admiși:

15 septembrie ora 18.00

Înscrieri

01 iulie ora 09.00 - 17 Iulie ora 15.00

Examen competențe lingvistice

Doar de către cei care se înscriu la specializările: Inginerie civilă (Engleză, Franceză)

17 iulie ora 10.00

Afișare liste provizorii de candidați eligibili

17 iulie ora 18.00

Depunere contestații:

17 iulie ora 18.00 – 18 iulie ora 12.00 

Rezolvare contestații:

18 iulie ora 12.00 – 19 iulie ora 10.00 

Afișare liste de candidați eligibili:

19 iulie ora 18.00

Perioadă de depunere diplomă bacalaureat în original:

20 – 25 iulie între orele 09.00 – 15.00

Afișare liste provizorii candidații admiși:

25 iulie ora 18:00

Depunere contestații:

25 iulie ora 18.00 – 26 iulie ora 12.00

Rezolvare contestații:

26 iulie ora 12.00 – 27 iulie ora 10.00 

Afișare liste candidați admiși:

27 iulie ora 18.00

Criterii de admitere

Alege media care știi că te avantajează în fața altor candidați!

50%

Media generală la
Bacalaureat

+
+
50%

Nota la una dintre materiile:
Matematică / Fizică /
Informatică / Economie / Chimie

100%

Media generală la Bacalaureat

50%

Media generală la
Bacalaureat

+

50%

Nota la una dintre materiile:
Matematică / Fizică /
Informatică / Economie / Chimie

100%

Media generală la Bacalaureat

* La specializarea Traducere și interpretare, media de admitere este compusă din: 50% media generală a examenului de bacalaureat și 50% nota de la proba de limba română a examenului de bacalaureat.

Liste candidati admisi sesiunea Iulie 2023

Lista candidaților admiși la studii universitare de licență :

Lista candidaților retrași din concursul de admitere:

Lista candidaților declarați ADMIȘI pe locuri destinate absolvenților de licee situate în mediul rural și lista candidațiilor de etnie rromă

Lista candidaților respinși la studii universitare de licență prin neconfirmarea locului

Întrebări frecvente

Play Video

Este nota obținută la bacalaureat la una din materiile menționate pe site-ul admitere.utcb.ro (respectiv nota la una din disciplinele: Matematică / Fizică / Informatică/ Economie / Chimie).

De exemplu, dacă notele obținute la bacalaureat sunt: ​​8,9 la matematică, 8,5 la fizică și la română 7,3.

Media generală ar fi 8,23.

Există două opțiuni pentru admitere:

1. Poți alege 100% din bacalaureat, respectiv, media de admitere ar fi 8,23

2. Poți alege o medie de 50% de la bacalaureat și 50% nota de la matematică, pentru că aceasta ne avantajează cel mai tare, media de admitere rezultată este 8,51.

Ținând cont avem cel mai mare avantaj de la a doua variantă, vom alege această variantă la admitere.

     Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

     varianta 1 - studentul este admis la prima opțiune      varianta 2 - studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

     varianta 3 - studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile      varianta 4 - studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

     varianta 5 - studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile      varianta 6 - studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile. * *În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

Taxa de înscriere este 150 de lei pentru oricâte opțiuni alegi din același domeniu.

Domeniile noastre sunt Științe inginerești și Filologie (specializarea Traducere și Interpretare)

Testul de competență lingvistică se poate susține prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.

Interviul vocațional se poate susține prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.

Mai multe detalii veți afla de pe site-ul facultăților la care v-ați înscris.

  1. Derogări de la prevederile Metodologiilor de admitere pentru studiile universitare de licență și master

Art.17 alin 2) din Metodologia de admitere pentru studiile universitare de master

Testul de competență lingvistică susținut de candidații de la programele de studiu cu școlarizare în limbi de circulație internațională este de tip grilă și se notează cu admis/respins. Candidații se vor prezenta la sălile de examen cu actul de identitate cu o jumătate de oră înaintea începerii testului.

Testul de competență lingvistică se poate susține prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.*

Sunt scutiți de test candiații care dețin atestate de competență lingvistică recunoscute enumerate la Art. 11(5).

Art.19 alin 1) din Metodologia de admitere pentru studiile universitare de master

În cazul programelor de studii universitare de master din domeniul Științe inginerești, proba orală constă într-un interviu vocațional pe care fiecare candidat îl va susține în fața comisiei de concurs compusă din trei membri pentru fiecare program de studii.

Interviul vocațional se poate susține prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.*

Art.17 alin 3) din Metodologia de admitere pentru studiile universitare de licență

Testul de competență lingvistică susținut de candidații de la programele de studiu cu școlarizare în limbi de circulație internațională este de tip grilă și se notează cu admis/respins. Candidații se vor prezenta la sălile de examen cu actul de identitate cu o jumătate de oră înaintea începerii testului.

Testul de competență lingvistică se poate susține prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.*

Sunt scutiți de test candiații care dețin atestate de competență lingvistică recunoscute enumerate la Art. 11(6).

*Conform prevederilor art.1 pct 6 .din  OUG nr. 69/26 mai 2022, pentru modificarea și completare Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

Taxa de înscriere se plătește în platformă la pasul dedicat, unde se găsesc toate opțiunile: plată prin card, plată prin transfer bancar, scutire de taxă prin încărcarea unui document.

Dacă toate documentele sunt în universitate și nu ai nicio poză cu ele încarci declarația pe care o găsești în platformă la pasul de încărcare documente.

Poți ridica o copie și după ce se finalizează admiterea să ridici de la secretariat și originalul.

Dacă esti în situația în care ai părinții divorțați, iar aceștia au domicilii diferite este necesar să treci ambele adrese al părinților, ca în exemplu următor:

Nume prenume tată: AA (dacă este aceeași adresă ca a ta) sau adresa unde locuiește la momentul actual
Nume prenume mamă: AA (dacă este aceeași adresă ca a ta) sau adresa unde locuiește la momentul actual

This website uses cookies to improve your web experience.
Licență
Master
Doctorat
Colegiu Tehnic