Skip links

PREGĂTEȘTE-TE PENTRU LUMEA REALĂ

De la teorie la practică, transformăm cunoștințele în abilități.

Call center 09:00 - 15:00
0744 567 795 / 0758 815 773

Proba de interviu - 100% online

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

16.07.2024 ora 14.00

 

Managementul proiectelor în construcții

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azGhUn7CmX3H5uUWBVpxdfgMviPo-vtqxqTCT7VQBmKg1%40thread.tacv2/1720506786247?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%225cc2e8d4-8079-449e-a1cd-23d2a27f64d1%22%7d

 

Inginerie structurală

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCKARcZWS8Y3F_q0gO4Ic817dBSGZefSQBAQV5ZLg_A01%40thread.tacv2/1720507053691?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%225cc2e8d4-8079-449e-a1cd-23d2a27f64d1%22%7d

 

Dezvoltarea urbană și regional

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUPsGU8jjtsAUawFexR4qWvPIq5PmXHSjH-FXqbiP1wo1%40thread.tacv2/1720507188665?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%225cc2e8d4-8079-449e-a1cd-23d2a27f64d1%22%7d

 

Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aW7jYdwmwGTEMYmafHEXS0wUaFiN496r2JCaQ6mW_OZs1%40thread.tacv2/1720507274552?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%225cc2e8d4-8079-449e-a1cd-23d2a27f64d1%22%7d

 

Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEEHrTMT5sr5Ay8q93AMyB38fC3Z16jL6irIMqvzVue81%40thread.tacv2/1720507375149?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%225cc2e8d4-8079-449e-a1cd-23d2a27f64d1%22%7d

17.07.2024 ora 09.00

 • Tehnologii performante pentru protecția mediului urban (TPPMU)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY5M2U1MTAtNDg2Zi00ZjZjLWJjMzAtMWM4ZDRiZjAzY2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

 • Energie, confort și dezvoltare durabilă (ECDD)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY5M2U1MTAtNDg2Zi00ZjZjLWJjMzAtMWM4ZDRiZjAzY2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

 • Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri (EEIC)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBkNTMyNmQtZmQxNS00OTAzLThiMGEtZjg3ZjFmNDlmZDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

 • Efficacité Energétique des Installations Techniques du Bâtiment (EEITB) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBkNTMyNmQtZmQxNS00OTAzLThiMGEtZjg3ZjFmNDlmZDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

 • Sisteme cu surse regenerabile integrate în clădiri (SSRIC)

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBkNTMyNmQtZmQxNS00OTAzLThiMGEtZjg3ZjFmNDlmZDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

 • Ingineria sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică în clădiri (ISSISFC)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIxMDc4MDgtMTUyZS00YzdkLWJiNjMtZjlhOTI3MWFjMWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

Listă provizorie candidați admiși la studii universitare de master

Locul se confirmă prin depunerea documentelor în original (diplomă de bacalaureat și diplomă de licență) la secretariatul facultății unde aveți prima opțiune. Absolvenții promoției anului 2024 vor aduce adeverința de absolvire în original în locul diplomei de licență. Absolvenții UTCB din promoția 2024 vor aduce adeverința la universitate doar dacă au ridicat-o în prealabil.

Pentru a verifica dacă sunteți eligibil, trebuie să accesați platforma de admitere online unde v-ați creat contul și ați încărcat documentele. După ce vă logați, veți putea vedea statusul/id dosarului dumneavoastră.

Contestaţiile se depun la:
secretariat@utcb.ro

Despre UTCB

Clădim Educație

Universitatea Tehnică de Construcții București este o instituție de învățământ superior cu o tradiție îndelungată și cu un prestigiu incontestabil clădit cu trudă și migală de către înaintașii noștri vizionari.

Număr de locuri disponibile la studii universitare de master - Sesiunea iulie 2024

505
locuri la buget
590
locuri cu taxă

Află ce facultate ți se potrivește

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

174
locuri la buget
126
locuri cu taxă

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

62
locuri la buget
108
locuri cu taxă

Facultatea de
Hidrotehnică

51
locuri la buget
59
locuri cu taxă

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

40
locuri la buget
50
locuri cu taxă

Facultatea de
Geodezie

20
locuri la buget
40
locuri cu taxă

Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții

31
locuri la buget
44
locuri cu taxă

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

27*
locuri la buget
123
locuri cu taxă

*pentru programele de studii de inginerie structurală în limbi străine sunt 10 locuri finanțate de la buget și 90 locuri cu taxă
*pentru programul de studii: Traducere și interpretare specializată sunt 17 locuri finanțate de la buget și 33 locuri cu taxă

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

100
locuri la buget
40
locuri cu taxă

Calendar de admitere

Înscrieri:

1 iulie, ora 09.00 - 15 Iulie, ora 12.00

Examen competențe lingvistice:

16 iulie 12.00

Concurs de admitere:

16 iulie 14.00 – 17 iulie 15.00

Afișare liste provizorii de candidați admiși

17 iulie ora 18.00

Depunere contestații:

17 iulie ora 18.00 – 18 iulie ora 12.00

Rezolvare contestații:

18 iulie ora 12.00 – 18 iulie ora 18.00

Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva confirmării locului

19 iulie ora 18.00

Perioadă de depunere diplomă licență în original:

20 – 24 între orele 09.00 – 15.00

Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

24 iulie ora 18.00

Depunere contestații:

24 iulie ora 18.00 – 25 iulie ora 12.00

Rezolvare contestații:

25 iulie ora 12.00 – 25 iulie ora 18.00

Afișare liste candidați admiși:

26 iulie ora 16.00

Înscrieri:

2 septembrie ora 09.00 - 15 septembrie ora 12.00 ​

Examen competențe lingvistice:

16 septembrie ora 12.00

Concurs de admitere:

16 septembrie ora 12.00 – 17.00​

Afișare liste provizorii de candidați admiși

16 septembrie ora 20.00

Depunere contestații:

16 septembrie ora 18.00 – 17 septembrie ora 12.00 ​

Rezolvare contestații:

17 septembrie ora 12.00 – 17 septembrie ora 17.00

Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva confirmării locului

17 septembrie ora 18.00​

Perioadă de depunere diplomă licență în original:

16 – 18 septembrie între orele 09.00 – 15.00

Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

18 septembrie ora 18.00​

Depunere contestații:

18 septembrie ora 18.00 – 19 septembrie ora 12.00 ​

Rezolvare contestații:

19 septembrie ora 12.00 – 19 septembrie ora 18.00

Afișare liste candidați admiși:

20 septembrie ora 16.00

Înscrieri și depunere a diplomelor de licență în original

10 iunie ora 09.00 – 24 iunie ora 15.00​

Concurs de admitere și candidați admiși

25 iunie

Afișare liste provizorii de candidați admiși

25 iunie ora 18.00

Liste eligibili 

Depunere contestații:

25 iunie ora 18.00 – 21.00

Rezolvare contestații:

25 iunie ora 21.00 –26 iulie ora 16.00

Afișare liste candidați admiși sub rezerva confirmării locului

26 iunie ora 18.00

Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

27  iunie  ora 18.00​

Depunere contestații:

27  iunie ora 18.00 – ora 21.00

Rezolvare contestații:

27 iunie ora 21.00 – 28 iunie ora 14.00

Afișare liste candidați admiși:

28 iunie ora 18.00

Criterii de admitere

Alege media care știi că te avantajează în fața altor candidați!

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,3), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,3). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Pentru domeniul Științele educației media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,4), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,2)

Interviul vocațional se va referi la:

 • Studiile și activitatea anterioară a candidatului
 • Argumentarea alegerii programului de studiu
 • Planul personal de educație și pregătire profesională
 • Planul de dezvoltare a carierei

În cazul programului de studii universitare de Masterat de Traducere și Interpretare Specializată, din domeniul filologie vor fi susținute o probă orală și un interviu în fața comisiei de concurs compusă din minim doi membri. Proba orală constă din două părți:

 • proba orală la limba B (engleză): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu caracter general (neliterar) și interviu;
 • proba orală la limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la înscriere a candidatului): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu caracter general (neliterar) și interviu.

Pentru domeniul Științele educației - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Eseul motivațional se va referi la:

 • o scurtă prezentare profesională a candidatului;
 • argumentarea alegerii programului de studiu;
 • așteptările pe care le are candidatul la finalizarea programului de studiu;
 • planul de dezvoltare a carierei in viitor.

Notarea probei orale se face de către fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10. Nota la fiecare probă se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

* Probele se susțin online, link-urile de acces se găsesc pe acest site, site-ul facultăților și candidații vor primit și un email cu acestea.
Detalii despre metodologia de admitere găsiți aici.

This website uses cookies to improve your web experience.
Licență
Master
Doctorat
Colegiu Tehnic