Admitere Master

Dă refresh României cu ideile tale!

Admiterea la studiile universitare de master din sesiunea de toamnă s-a încheiat

Admitere UTCB

Liste finale candidați admiși/respinși sesiunea septembrie 2021
Listă finală a candidaților admiși
Lista finală a candidaților admiși prin redistribuire
Lista finală a candidaților respinși în lipsa unei opțiuni de redistribuire valabile
Listă finală a candidaților respinși prin neconfirmarea locului
Rezoluția Comisiei de Contestații în urma analizei solicitărilor candidaților
 
Calendar admitere MASTER
 • 13 – 16 septembrie ora 09.00 – 15.00 Înscrieri și depunere diplomă licență original/ adeverință licență original
 • 16 septembrie ora 15.00 Examen competențe lingvistice
 • 17 septembrie ora 09.00 – 16.00 Concurs de admitere
 • 17 septembrie ora 20.00 Afișare liste provizorii de candidați admiși
 • 17 septembrie ora 20.00 – 18 septembrie ora 12.00 Depunere contestații
 • 18 septembrie ora 12.00 – 16.00 Rezolvare contestații
 • 18 septembrie ora 20.00 Afișare liste de candidați admiși

 

 

 

Află ce specializare ți se potrivește – locuri disponibile sesiune septembrie 2021
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
Locuri
Buget
Locuri
taxa
49 85
 • Inginerie structurală
 • Ingineria clădirilor
 • Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice
 • Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii
 • Dezvoltarea urbană şi regională
 • Managementul proiectelor în construcţii
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
Locuri
Buget
Locuri
taxa
43 60
 • Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri
 • Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri (Franceză)
 • Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban
 • Energie, confort şi dezvoltare durabilă
 • Ingineria sistemelor de Securitate la incendiu și de securitate fizică în clădiri
Facultatea de Hidrotehnică
Locuri
Buget
Locuri
taxa
40 41
 • Inginerie geotehnică
 • Inginerie hidraulică
 • Inginerie hidraulică și protecția mediului
 • Dezvoltare durabilă
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
Locuri
Buget
Locuri
taxa
32 21
 • Poduri şi tuneluri
 • Ingineria infrastructurii transporturilor
 • Infrastructuri durabile de transport
Facultatea de Geodezie
Locuri
Buget
Locuri
taxa
10 40
 • Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă
 • Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliară
 • Geomatică
Facultatea de Utilaj Tehnologic
Locuri
Buget
Locuri
taxa
25 43
 • Sisteme mecanice avansate
 • Echipamente pentru dezafectarea/ demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor
 • Managementul și gestionarea situațiilor de urgență
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Locuri
Buget
Locuri
taxa
26* 88
 • Inginerie structurală (Engleză)
 • Inginerie structurală (Franceză)
 • Ingineria și știința mediului acvatic (Engleză) (doar locuri la taxă)
 • *18 locuri la buget și 60 locuri la taxă

 • Traducere și interpretare specializată

*8 locuri la buget și 28 locuri la taxă

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Locuri
Buget
Locuri
taxa
10 44
 • Management educaţional
 • Management si consiliere educaţională
 • Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar)
Vrei să afli mai multe despre toate specializările universității?

Broșură admitere studii de Master 2021

10 motive să alegi UTCB

1

UTCB – Universitate Europeană

UTCB face parte din Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor de coastă urbană (EU-CONEXUS), care este o instituție transnațională de învățământ superior și cercetare. EU-CONEXUS este unul din cele 17 proiecte de ”Universitate europeană” care au fost selectate de către Comisia Europeană din cele 54 de propuneri depuse pentru finanțare.

2

Salarii mari, taxe mici

Domeniile de studiu pe care le oferă UTCB sunt printre puținele care ajută la dezvoltarea României și fac parte dintr-un sector economic prioritar. Pe scurt, absolvenții UTCB vor avea de plătit taxe mai mici și vor beneficia de salarii mai mari.

3

Job garantat

UTCB îți garantează un loc de muncă încă din timpul facultății, dar și după absolvire.

4

Bursa e a ta!

Sunt cel puțin 10 tipuri de burse pe care UTCB le oferă. Trebuie doar să vezi ce criterii ți se potrivesc!

5

Cămin asigurat

Viața de cămin de așteaptă cu distracție și proiecte în grup. În plus, campusul se află la 2 minute de universitate și te va scuti de trezitul în zori.

6

Internship-uri de calitate

Poți face practică la cele mai mari companii din domeniu și să te transformi din intern în angajat.

7

Voluntariat

Asociaţia Studenţilor la Construcţii din Bucureşti se ocupă cu organizarea balurilor, evenimentelor și serilor de conferințe. Poți să te implicit ca voluntar și să îți șlefuiești și alte skill-uri.

8

Programe și aplicații free

În timpul facultății nu trebuie să riști să descarci programe piratate cu viruși ascunși. Îți oferim orice software și aplicații ai nevoie pentru proiecte precum licență Windows, pachet Microsoft Office, AutoCAD sau Allplan.

9

Proiecte de cercetare

Îți poți aprofunda cunoștințele cu suportul profesorilor prin proiecte de cercetare națională, dar și internațională. Nu te oprește nimic să descoperi o inovație!

10

Dezvoltare personală

Beneficiezi de cursuri de formare în domeniul dezvoltării personale prin intermediul parteneriatului cu Banca Mondială.

 

 

Cum se face admiterea?

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,3), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,3). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Proba orală se schimbă în:

 • Eseul vocațional pentru domeniul de științe inginerești
 • Scrisoarea de intenție și text tradus pentru domeniul de filologie
 • Fișa de autoevaluare a portofoliului professional și scrisoare de intenție pentru domeniul de științe ale educației

Eseul vocational

 • se va referi la:
  • Studiile și activitatea anterioară a candidatului
  • Argumentarea alegerii programului de studiu
  • Planul personal de educație și pregătire profesională
  • Planul de dezvoltare a carierei
 • va fi evaluat de Comisia de concurs după următoarele criterii:
  • Competențele tehnice dobândite prin prisma programelor de studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru programul de studii de master ales (C1)
  • Motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu domeniul programului de studiu ales (C2)
  • Corespondența între programul de studiu și planul de dezvoltare a carierei (C3)
 • va fi notat către fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10. Nota la fiecare criteriu de evaluare a eseului, se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
 • va avea o notă care se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la fiecare probă cu următoarele ponderi: proba C1 – 40%, proba C2 – 40%, proba C3 – 20%.

Scrisoarea de intenție și text tradus

 • Scrisoarea de intenție va fi elaborată de candidat, va conține motivația, obiectivele și așteptările candidatului și va conține 500-600 de cuvinte
 • Text unic de tradus conținând 150-200 de cuvinte, din diverse domenii specializate, în inteacțiune cu comisia de concurs prin intermediul platformei online de admitere. Secretarul comisiei de admitere va avea rolul de mediator între candidați și membrii comisiei.
 • Nota finală este media notelor de la cele două probe.

Fișa de autoevaluare a portofoliului profesional și scrisoare de intenție

 • fișa de autoevaluare a portofoliului profesional va fi afișată pe site-ul DPPD, dppd.utcb.ro înainte de sesiunea de amitere și pe platforma de admitere – P1
  • scrisoarea de intenție conține argumentarea alegerii programului de studiu – P2
  • Media candidaților pentru aceste două probe se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la fiecare probă cu următoarele ponderi: proba P1 – 80%, proba P2 – 20% și reprezintă 70% din media de admitere la programul de studii
  • Fișa de autoevaluare și scrisoarea de intenție vor fi asumate prin semnătură de către fiecare candidat și vor fi trimise on line odată cu înscrierea la concursul de admitere.

 

Detalii despre metodologia de admitere aici!

Documente necesare
Înscrierea va fi rapidă dacă ai documentele pregătite
1

Cartea de identitate sau buletinul

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

2

Certificatul de naștere

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

3

Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverință

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

4

Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la Diplomă)

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

#

Opțional

– Certificatul de căsătorie. Dacă este cazul. Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).
– Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget sau taxă).

Taxa de înscriere este 100 lei și se achită online (card sau OP)

Plata se face la momentul înscrierii, cu excepția celor scutiți de plata acestei taxe.

Parteneri Principali
Parteneri
Susținător+
Susținător