Skip links

UNIVERSURI INFINITE,
O ALEGERE SIGURĂ!

Primul tău proiect ești chiar tu.

Asistență telefonică

L-V 08.00 - 18.00
+40 753 886 112 / +40 754 375 854

Completează formularul ca să fii primul care află când începe procesul de admitere.

Preînscrie-te

  Despre UTCB

  Clădim Educație

  Universitatea Tehnică de Construcții București este o instituție de învățământ superior cu o tradiție îndelungată și cu un prestigiu incontestabil clădit cu trudă și migală de către înaintașii noștri vizionari.

  Număr total de locuri:

  515
  locuri la buget
  550
  locuri cu taxă

  Află ce facultate ți se potrivește

  Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

  140
  locuri la buget
  100
  locuri cu taxă

  Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

  84
  locuri la buget
  100
  locuri cu taxă

  Facultatea de
  Hidrotehnică

  48
  locuri la buget
  50
  locuri cu taxă

  Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

  40
  locuri la buget
  50
  locuri cu taxă

  Facultatea de
  Geodezie

  35
  locuri la buget
  40
  locuri cu taxă

  Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții

  32
  locuri la buget
  40
  locuri cu taxă

  Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  26
  locuri la buget
  130
  locuri cu taxă

  *pentru programele de studii de inginerie structurală în limbi străine sunt 10 locuri finanțate de la buget și 90 locuri cu taxă
  *pentru programul de studii: Traducere și interpretare specializată sunt 16 locuri finanțate de la buget și 40 locuri cu taxă

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

  110
  locuri la buget
  40
  locuri cu taxă

  Doar câteva motive pentru care să alegi UTCB

  Doar câteva motive pentru care sa alegi UTCB

  Calendar de admitere

  Înscrieri:

  3 iulie, ora 09.00 - 16 Iulie, ora 12.00

  Examen competențe lingvistice:

  17 iulie 12.00

  Concurs de admitere:

  17 iulie 14.00 – 18 iulie 15.00

  Afișare liste provizorii de candidați admiși

  18 iulie ora 18.00

  Depunere contestații:

  18 iulie ora 18.00 – 19 iulie ora 12.00

  Rezolvare contestații:

  19 iulie ora 12.00 – 19 iulie ora 18.00

  Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva confirmării locului

  20 iulie ora 18.00

  Perioadă de depunere diplomă licență în original:

  21 – 25 între orele 09.00 – 15.00

  Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

  25 iulie ora 18.00

  Depunere contestații:

  25 iulie ora 18.00 – 26 iulie ora 12.00

  Rezolvare contestații:

  26 iulie ora 12.00 – 26 iulie ora 18.00

  Afișare liste candidați admiși:

  27 iulie ora 16.00

  Înscrieri și depunere a diplomelor de licență în original

  12 iunie ora 09.00 – 26 iunie ora 15.00

  Concurs de admitere și candidați admiși

   27 iunie 

  Afișare liste provizorii de candidați admiși

  27 iunie ora 18.00

  Depunere contestații:

  27 iunie ora 18.00 – 21.00

  Rezolvare contestații:

  27 iunie ora 21.00 –28 iulie ora 16.00 

  Afișare liste candidați admiși sub rezerva confirmării locului

  28 iunie ora 18.00

  Perioadă de depunere diplomă licență în original

  29  iunie  ora 18.00

  Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

  29  iunie  ora 18.00

  Depunere contestații:

  29  iunie ora 18.00 – ora 21.00 

  Rezolvare contestații:

  29 iunie ora 21.00 – 30 iunie ora 14.00 

  Afișare liste candidați admiși:

  30 iunie ora 18.00

  Criterii de admitere

  Alege media care știi că te avantajează în fața altor candidați!

  Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,3), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,3). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Pentru domeniul Științele educației media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,4), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,2)

  Interviul vocațional se va referi la:

  • Studiile și activitatea anterioară a candidatului
  • Argumentarea alegerii programului de studiu
  • Planul personal de educație și pregătire profesională
  • Planul de dezvoltare a carierei

  În cazul programului de studii universitare de Masterat de Traducere și Interpretare Specializată, din domeniul filologie vor fi susținute o probă orală și un interviu în fața comisiei de concurs compusă din minim doi membri. Proba orală constă din două părți:

  • proba orală la limba B (engleză): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu caracter general (neliterar) și interviu;
  • proba orală la limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la înscriere a candidatului): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu caracter general (neliterar) și interviu.

  Pentru domeniul Științele educației - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

  Eseul motivațional se va referi la:

  • o scurtă prezentare profesională a candidatului;
  • argumentarea alegerii programului de studiu;
  • așteptările pe care le are candidatul la finalizarea programului de studiu;
  • planul de dezvoltare a carierei in viitor.

  Notarea probei orale se face de către fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10. Nota la fiecare probă se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

  * Probele se susțin online, link-urile de acces se găsesc pe acest site, site-ul facultăților și candidații vor primit și un email cu acestea.
  Detalii despre metodologia de admitere găsiți aici.

  This website uses cookies to improve your web experience.
  Licență
  Master
  Doctorat
  Colegiu Tehnic