Admitere SUD

Dă refresh României cu ideile tale!

Ingineria avansată se bazează pe cercetare ştiinţifică! Alege Şcoala Doctorală din cadrul UTCB și vei avea șansa de a-ţi începe cariera de cercetare într-o echipă dinamică!

Admitere UTCB
41
locuri la buget
20
locuri cu bursă
50
locuri cu taxă
50
locuri cu taxă pentru cetateni nonUE

Sesiuna a II-a în septembrie

Înscrie-te aici

Acces în platformă

Domenii de doctorat
Inginerie civila si instalatii
Conducatori Specializari
38 26
  • Construcții civile, industriale și agricole
  • Inginerie urbană și dezvoltare regională
  • Inginerie și management în construcții
  • Instalatii şi energetica cladirilor
  • Hidrotehnica
  • Geotehnica si fundatii
  • Geodezie
Inginerie mecanica
Conducatori Specializari
3 3
  • Termotehnică
  • Maşini şi Utilaje pentru Construcţii
  • Mecanică Tehnică şi Vibraţii

10 motive să alegi IOSUD UTCB

1

UTCB – Universitate Europeană

UTCB face parte din Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor de coastă urbană (EU-CONEXUS), care este o instituție transnațională de învățământ superior și cercetare. EU-CONEXUS este unul din cele 17 proiecte de ”Universitate europeană” care au fost selectate de către Comisia Europeană din cele 54 de propuneri depuse pentru finanțare.

In acest cadru se va desfăşura un program comun al universităţilor partenere, de Doctorat European, cu specilializarea generală „Dezvoltarea durabilă a zonelor de coastă urbană”. Detalii în curând!
In plus, doctoranzii pot beneficia de cele peste 60 de parteneriate internaţionale în cadrul programului ERASMUS + pentru stagii practice sau de cercetare sau pentru teze în cotutelă !

2

Cercetare avansata si echipe recunoscute international

Domeniile de studiu pe care le oferă UTCB sunt printre puținele care ajută la dezvoltarea României și fac parte dintr-un sector economic prioritar. Echipele de cercetare din UTCB sunt recunoscute în toată lumea pentru teme aplicate, fundamentale sau transversale ! Conducătorii de doctorat sunt parte din echipele si centrele de cercetare.

3

Cercetare doctorală în laboratoare de vârf

Laboratoarele de cercetare sunt echipate cu tehnologie de ultima generaţie. O parte din echipamentele noastre sunt vizibile în platforma ERRIS

4

Bursa poate fi a ta!

Cuantumul burselor pentru studenţii doctoranzi poate fi interesant (1600 lei – anul I şi 1800 de lei – anii II şi III). In plus, UTCB acordă granturi interne pentru doctoranzi – GID.

5

Proiecte de cercetare aplicativă

Doctoranzii pot fi implicaţi în echipele unor proiecte de cercetare aplicativă sau fundamentală şi pot fi remuneraţi în cadrul acestora. Numeroase teme de cercetare aplicativă răspund nevoilor reală din societate şi din piaţă contribuind astfel la dezvoltarea cercetării Româneşti.

6

Seminarii de formare

Diferite seminarii, cursuri şi ateliere de formare sunt organizate pe tot parcursul stagiului doctoral. Acestea asigura unelte utile viitorului cercetător: scrierea lucrărilor ştiinţifice, baze de date documentare, referenţiere bibliografică, etica lucrărilor ştiinţifice.

7

Access la manifestări ştiinţifice

Pe lângă Conferinţa Şcolii Doctorale (DSC) în Universitatea participa active la organizarea unor manifestări ştiinţifice de top ce aduc împreună comunitatea academică inginerească alături de invitaţi internaţionali de marcă şi de asociaţiile profesionale din domeniu.

8

Programe free și access la baze de date internaţionale

Universitatea oferă pe parcursul stagiului doctoral licenţe academice software (Windows, pachet Microsoft Office, AutoCAD sau Allplan), acces la Scieence Direct, Web of Science, ProQuest, etc.

9

Cămin asigurat

Campusul se află la 2 minute de sediul principal al universităţii.

10

Voluntariat

Asociaţia Studenţilor la Construcţii din Bucureşti se ocupă cu organizarea balurilor, evenimentelor și serilor de conferințe. Poți să te implicit ca voluntar pentru o nouă perspectiva a dezvoltării personale.

Calendar admitere Sesiunea 1

15
iunie
Start înscrieri
16
iulie
Stop înscrieri

Calendar admitere Sesiunea 2

1
septembrie
Start înscrieri
15
septembrie
Stop înscrieri

Proba de competenţă lingvistică: 16.09.2021
Examen de specialitate: 17 – 22.09.2021
Afişare rezultate: 23.09.2021
Contestaţii: 24.09.2021

Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul: Engleză: CAE, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC, AQA, atestate de la clase bilingve / Franceză: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, Atestate de la clase bilingve.

Notă:

(1)   Candidații internaționali ce necesită scrisoare de acceptare, se pot înscrie doar în etapa I pentru a putea obţine la timp scrisorile de acceptare.

(2)   Candidații internaționali pot depune dosarele complete ȋn Etapa de pre-ȋnscriere ce se derulează ȋntre 1.02 – 1.07.2021 pentru a demara mai devreme formalitățile de obținere a scrisorii de acceptare.

(3)   Candidații pe locurile destinate programelor individuale de studiu care susţin domeniile prioritare de dezvoltare se pot înscrie doar în etapa I (iulie), conform calendarului de admitere la SUD în IOSUD – UTCB,  în anul universitar 2021-2022.

(4)   Candidații din alt domeniu de licenţă sau masterat se pot înscrie, de asemenea, doar în etapa I, pentru organizarea examenelor de cunoștințe specifice.

Criterii de admitere

20% Media generală a anilor de Licenţă

+

20% Nota la examenul de Licenţă

+

20% Media generală a anilor de Master

+

20% Nota la examenul de Disertaţie

+

20% Media examenului de specialitate la admiterea la SUD

Detalii despre metodologia de admitere aici!

Documente necesare
Înscrierea va fi rapidă dacă ai documentele pregătite
1

Cartea de identitate sau buletinul

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

2

Certificatul de naștere

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

3

Diploma de Licenţă sau diploma echivalentă

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

4

Diploma de Master, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverință

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

5

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

6

CV

Cu lista de lucrări. Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

#

Opțional

Certificatul de căsătorie. Dacă este cazul. Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

#

Se completeaza online